Les écoles de formation en droit au Sénégal reconnues par l’Etat en 2023

Bu yazımızda sizlere lisans veya akreditasyonu olan farklı hukuk fakültelerini tanıtacağız. Senegal Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Yenilik Kalite Güvencesi Ulusal Otoritesi (ANAQ-SUP)

Bu farklı kuruluşları sıralamadan önce, bu akreditasyonları veren merci hakkında kısa bir açıklama yapmak yerinde olacaktır.
Ne olmuş ANAQ-SUP ?

Ulusal Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Otoritesi (ANAQ-Sup), Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı'nın (MESR) idari ve teknik denetimi altında, yükseköğretim programlarının ve kurumlar.

Senegal'de yükseköğretim alt sektöründe gerçekleştirilen yönetişim reformlarının ardından, Yükseköğretim Genel Müdürlüğü'nden (DGES) sonra ikinci organ olarak 7 Ağustos 2012 tarihli 2012-837 sayılı kararname ile oluşturulmuştur.


ANAQ-SUP'ın misyonu:

  • Yükseköğretim ve yükseköğretim kurumlarından sorumlu Bakanlık ile birlikte yükseköğretim kurumlarının ve kurslarının uyması gereken kalite standartlarını belirlemek;
  • yükseköğretimin amaç ve gereksinimleriyle uyumlu bir kalite güvence mekanizması tasarlamak ve uygulamak;
  • yükseköğretim kurumlarının kalitesini değerlendirmek için resmi prosedürleri uygulamaya koymak ve kriterleri belirlemek;
  • yükseköğretim kurumlarının akreditasyon talepleri hakkında Yükseköğretimden Sorumlu Bakana teknik görüş bildirmek;
  • kurum ve kurslarda öğretim, öğretim araç ve yöntemlerini periyodik olarak değerlendirmek;
  • kurumlara kendi iç kalite güvence ve öz değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında yardımcı olmak ve desteklemek.

Artık Senegal eyaleti tarafından tanınan hukuk eğitim okullarına geçebiliriz.

DAKAR YÜKSEK HUKUK ENSTİTÜSÜ (İSDD)

ISDD'nin bir akreditasyon onların için kamu hukuku alanında yüksek lisans
ANAQ-SUP değerlendirme raporunu şu adreste bulabilirsiniz: buraya tıklayın

ISDD ve eğitim kursları hakkında daha fazla bilgi: https://isdd.edu.sn

YÖNETİM VE HUKUK YÜKSEK EĞİTİMLERİ ENSTİTÜSÜ (IESMD)

IESMD'nin kendileri için olumlu bir görüşü var. Yönetim ve İş Hukuku Derecesi
ANAQ-SUP değerlendirme raporunu şu adreste bulabilirsiniz: buraya tıklayın

IESMD ve eğitim kursları hakkında daha fazla bilgi: http://www.iesmd-sn.org

HUKUK VE SİYASİ BİLİMLER YÜKSEKOKULU (AKADEMIA DAKAR)

AKADEMIA Dakar, aşağıdaki alanlarda Lisans ve Yüksek Lisans derecesi verme yetkisine sahiptir:
– İş Hukuku Derecesi
Hukuk, Vergi ve Finans Mühendisliği Yüksek Lisans
ANAQ-SUP değerlendirme raporunu şu adreste bulabilirsiniz: buraya tıklayın

AKADEMIA Dakar ve eğitim kursları hakkında daha fazla bilgi: http://akademiadakar.com

Tüm yazılarımızı sitemizde bulabilirsiniz. Blog